top of page
Tropical Leaves

Reframe. 

Redefine. 

Reconcile. 

Sustainability with environmental focus.

Bæredygtyghed med miljø  fokus.

About

Om os

Using science as our corner stone, we offer a technical interpretation of the concept of sustainability. Framed by a humanistic vision of empowerment, transparency and equality.

Ved at bruge videnskab som vores hjørnesten, tilbyder vi en teksnisk fotolkning af konceptet bæredygtighed. 

Det gør vi i sammenhæng med en humanistisk vision for empowerment, gennemsigtighed og lighed.

pexels-photo-220989_edited.jpg

More and more people are trying to find better ways to lead a more sustainable life; to become more environmentally and socially responsible. But how does one become environmentally and socially responsible? How does one live the sustainable life? Is it by going vegan? By driving an electric car? By buying only thrifted clothes? How can anyone know what is useful information and what’s not? Who do we listen to? And why? It is easy to overestimate how much do we really understand about a problem; but reality is so much more complicated. There are no straightforward or simple answers. Whoever claims to know exactly which path to take, in a one size fits all manner, is surely missing information; not considering all the variables. We all know there are a bunch of problems to be addressed; but do we know which? Do we know how? Do we know how to prioritize? To obtain the better answers, one must first ask the better questions.

Med ændringer i verden forsøger flere mennesker at finde bedre måder at have en mere bæredygtig livstil på. Så hvordan bliver man mere socialt og miljømæssigt ansvarlig? Hvordan lever man et bæredygtigt liv? Er det ved at blive veganer? Er det ved at købe en el-bil? Er det ved at kun købe genbrugs tøj? Men hvordan kan man vide hvad der er nyttige oplysninger, og hvad der ikke er? Hvem skal vi lytte til? Og hvorfor? Det er meget nemt at overvurdere hvor meget vi virkelig forstår om et problem. Virkeligheden er faktisk meget kompliceret, og der er ingen enkle svar. Den der hævder at vide nøjagtigt og utvivlsomt hvilken vej, man skal tage, mangler helt sikkert information; eller overvejer ikke alle variablerne. Vi ved alle, at der er en masse problemer, der skal løses; men ved vi hvilke? Ved vi hvordan? Ved vi, hvordan vi skal prioriterer? For at få bedre svar skal man først stille bedre spørgsmål. 

Additional Information

Some of the concepts and tools we base our methodology on.

Environmental Risk Assessment

Raw Silk

Life Cycle Assessment

Aerial View of Islands

UN's Sustainability Goals

Desert Dune

Environmental Impact Asssessment

Green Chemistry Principles

pexels-photo-3064079.jpeg

Environmental Regulation

pexels-photo-1534925.jpeg
bottom of page